За првпат во Северна Македонија и граѓаните ќе можат да си ги проверуваат мерила за топлинска енергија и проток на водаБалкан енерџи груп (БЕГ) набави лабораторија за испитување на мерила на топлинска енергија и проток, која засега е единствена од ваков вид во Северна Македонија, со што и граѓаните и фирмите првпат ќе имаат можност да направат проверка на своите броила со кои се мери потрошувачката на топлинска енергија и вода.

Најголем корисник на оваа лабораторија се очекува да бидат компаниите кои ги грeат скопјани, како БЕГ, ЕЛЕМ Енергетика, Топлификација Скопје Север, како и јавните комунални претпријатија. Исто така, преку оваа лабораторија, корисниците на нивните услуги, било да се граѓани или фирми, кои од некоја причина се сомневаат во исправноста на мерилата поставени во нивните домови и комерцијални објекти, лично ќе можат да се уверат во исправноста на броилата.

Технички, со опремата која е набавена ќе може да се испитуваат, механички, ултразвучни и електромагнетни водомери за ладна и за топла вода, сензори за проток на вода, отпорнички термометри и термометри со течност во стакло, како и компактни и раздвоиви мерила на топлинска енергија.

Една од придобивките на новата лабораторијата, засега единствена од овој вид во земјава, е што БЕГ ќе ги намали трошоците за испитување на мерилата кои до сега се испитуваа во странски лабаратории.

Во исто време, се овозможува заштеда на средствата и на други компании, особено на претпријатијата кои се бават со снабдување со вода и ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услугите испорачани кон граѓаните.

КОНТАКТ:

Адреса: ул. 515 бр.8, Гази Баба, 1000 Скопје, Северна Македонија

Е-пошта: laboratory@balkan-energy.com.mk

Контакт: +389 2 5514 031