Автор Тони Ѓуровски

Системот за централно греење со кој управува БЕГ АД е подготвен за почеток на грејната сезона 2020/2021

14 октомври, 2020

Компаниите во состав на групацијата Балкан Енерџи Груп АД Скопје, се целосно подготвени за сигурно, безбедно и континуирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија во претстојната грејна сезона 2020/2021. Согласно деловните и оп...

Прочитај повеќе