Општо


БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП (БЕГ) е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Северна Македонија како Акционерско друштво со различни дејности во енергетскиот сектор. Друштвото е основано во 2012 година и од самиот почеток евидентен беше порастот на интензитетот и динамиката на дејствување,при што се постигна значителен успех во реализацијата на почетната претприемничка идеја.